Siguria e sistemeve te informacionit
11 Qershor, 2020
Rendesia dhe avantazhet e nje web faqe per nje biznes.
20 Qershor, 2020

Rendesia e trajnimit dhe zhvillimit ne vendin e punes

trajni-ne-vendin-e-punes

pse duhet trajnimi ne vendin e punes

 

Rëndësia e trajnimit dhe zhvillimit në vendin e punës

Trajnimi nuk është thjesht i rëndësishëm për një kompani, por është thelbësor. Megjithëse ka shumë kategori  trajnimesh si trajnimi i menaxhimit ose trajnimi i shitjeve, punonjësit me aftësi menaxheriale projektesh janë një pasuri e rëndësishme në organizatë.

Por çfarë do të thotë trajnimi dhe zhvillimi për organizatën tuaj?

Trajnimi paraqet një mundësi kryesore për të zgjeruar bazën e njohurive të të gjithë punonjësve, por shumë punëdhënës në gjendjen aktuale e shohin si mundësi të shtrenjtë zhvillimi. Punonjësit që ndjekin këto trajnime humbasin gjithashtu kohën e punës nga projektet që mund të jenë të angazhuar në atë periudhë. Sidoqoftë, kundër këtyre pengesave të mundshme, trajnimi dhe zhvilli i sigurojnë individit dhe organizatave në tërësi përfitime që e bëjnë koston totale dhe kohën  një investim të vlefshëm.

Pra, cilat janë përfitimet?

Performanca e përmirësuar e punonjësve: Punonjësi që kryen trajnimin përkatës është më i aftë në performancën që ka në punë. Trajnimi do i bëjë ata të ndërgjegjësohen më shumë rreth përgjegjësive të tyre në rolin e organizatës dhe nga ana tjetër krijojnë besimin e tyre. Ky besim do të përmiresojë performancën e tyre të përgjithshme dhe kjo mund të sjellë benefite vetëm në kompani.

Kënaqësia dhe morali i i përmirësuar i punonjësve: Investimi që bën një kompani në trajnime ju tregon punonjësve se ata janë vlerësuar. Trajnimi ju krijon atyre një vend pune mbështetës. Punonjësit mund të përfitojnë nga trajnimi për të cilin nuk do të interesoheshin në një situatë tjetër ose që nuk do ishin të interesuar që nga fillimi. Punonjësit që ndihen të vlerësuar dhe të sfiduar përmes mundësive të trajnimit mund të ndihen më të kënaqur ndaj punëve të tyre.

Vënia në pah e dobësive: Shumica e të punësuarve do të kenë disa dobësi në aftësitë e tyre në vendin e punës. Një program trajnimi ju lejon të forconi ato aftësi që duhet të përmirësojë secili punonjës. Nje program zhvillimi i sjell të gjithë punonjësit në një nivel me të lartë, kështu që të gjithë kanë aftësi dhe njohuri të gjithanshme. Kjo ndihmon për të zvogëluar çdo lidhje të dobët brenda kompanisë që mbështetet shumë tek të tjerët për të përfunduar detyrat themelore të punës.

Konsistencë: Një program i fuqishëm trajnimi dhe zhvillimi siguron që punonjësit të kenë një përvojë të vazhdueshme dhe njohuritë thelbësore. Konsistenca është veçanërisht e rëndësishme për politikat dhe proçedurat themelore të kompanisë. Të gjithë punonjësit duhet të jenë të vetëdijshëm për prirjet dhe proçedurat brenda kompanisë. Rritja e efikasitetit në proçese sjell fitim financiar për kompaninë.

Rritja e inovacionit në strategji dhe produkte të reja: Trajnimi i vazhdueshëm dhe ngritja e fuqisë punëtore mund të inkurajojnë kreativitetin. Idetë e reja mund të formohen si rezultat i drejtpërdrejtë i trajnimit dhe zhvillimit.

Reduktimi i qarkullimit të punonjësve: Stafi ka më shumë të ngjarë të ndihet i vlerësuar nëse investohet në të dhe për këtë arsye ka më pak të ngjarë të ndryshojnë punonjësit. Trajnimi dhe zhvillimi shihet si një përfitim shtesë i kompanisë.

Rritja e reputacionit dhe profilit të kompanise: Pasja e një strategjie të fortë dhe të suksesshme trajnimi ndihmon për të zhvilluar markën tuaj të punëdhënësit dhe për ta bërë kompaninë tuaj një konsideratë kryesore për të diplomuarit. Trajnimi gjithashtu e bën një kompani më tërheqëse për punonjësit potencialë të rinj që kërkojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe mundësitë që lidhen me ato aftësi të reja.

 

THINK SMART, WORK SMART