KURSI: TRAJNIM PROFESIONAL MBI KURRIKULEN
Objektivi: Thellimi i njohurive ne kurrikulen e re me baze kompetencash ne arsimin shqiptar, vleresimi i nxenesit, implementimi ne praktike i njohurive te marra.
Audienca: Mesuesit e rinj, stazhieret - aspirantet e ardhshem qe kerkojne te punojne ne arsim, studentet, personate lidhur me sistemin arsimor.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Planifikimi dhe hartimii kurrikules
2. Zhvillimi i kurrikules
3. Menaxhimi i kurrikules
4. Kendveshtrime ne mesimdhenie
5. Gjitheperfshirjane mesimdhenie
6. Arsimi parashkollor
7. Arsimi Baze
8. Arsimi i mesem dhe i larte
9. Urdhra, udhezime, modele te MASR
10. Sistemet informatike arsimore te aplikuara ne shkollat shqiptare
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!
EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART