PROGRAM TRAJNIMI PËR SPSS

SPSS – Statistical Package for Social Sciences-është një program i dizenjuar nga IBM dhe përdoret për përpunimin dhe analizimin e të dhënave statistikore.

Qëllimi i trajnimit është aftësimi i pjesëmarrësve në përdorimin e paketës statistikore SPSS për përpunimin dhe analizimin e të dhënave në studime të ndryshme.

Temat e propozuara


1. Njohja me paketen statistikore SPSS, futja dhe kodimi i të dhënave.

2. Krijimi i ndryshore të reja, i tabelave të frekuencave dhe grafikëve të ndryshëm

3. Testimi i hipotezave për1. mesataren e një popullimi si dhe 2.mesataret e dy popullimeve

4. Analiza e Variancës

5. Përdorimi i testit Chi-Square për Testin e Përputhshmërisë dhe Testin e Pavarësisë së variablave

6. Regresi Linear i Thjeshtë

7. Regresi Linear i Shumëfishtë

8. Regresi logjistik

9. Analiza Faktoriale

10. Parashikimi i serive kohore


Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studentëve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART