Kurs Alpha Web


Objektivi:
Zoterimi praktik i njohurive ne programin ALPHAWEB si program ne Cloud per planifikimin e burimeve të kompanive te biznesit, per automatizimin dhe kordinimin e shitjeve, blerjeve, operacioneve, kontabilitetit dhe inventarit te magazinës. Pergatitja dhe dergimi online i raporteve e librave te biznesit.
Audienca:
Ekonomistet e rinj, sipermarresit, stazhieret - aspirantet e ardhshem qe kerkojne te punojne ne biznes, studentet, persona te lidhur me financat dhe kontabilitetin.
1. Çelja e ndërmarrjes tregtare dhe rregjistrimi i bilancit të çeljes
2. Çelja e magazinave, artikujve dhe gjendjes fillestare
3. Rregjistrimi i dokumentave të blerjeve/shitjeve të mallrave e shërbimeve
4. Rregjistrimi i dokumentave të Arkes& Bankës në lekë e valutë
5. Rregjistrimi i dokumentave te import/eksporteve; dokumentet doganore
6. Veprimet me Librin e Madh dhe Raportet
7. Ndermarrja prodhuese dhe rregjistrimi i dokumentave te prodhimit
8. Amortizimi i artikujve afatgjate, Listepagesat, mbyllja e vitit ushtrimor
9. CRM, GIS, Programi per Kasat
10. Praktike ne rregjistrimin dhe analizen e nje Ushtrimi real kompleks.
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART