KURSI:
TRAJNIM PROFESIONAL MBI EXCEL/DEKLARIMET TATIMORE
Objektivi:
Thellimi i njohurive ne programin Excel si program i specializuar per pergatitjen dhe perpunimin e te dhenave tabelare, ekonomike e statistike. Pergatitja dhe
dergimi online i informacionit te biznesit ndaj shtetit si librat, tvsh, tatim-fitimi dhe sigurimet.
Audienca:
Ekonomistet e rinj, sipermarresit, stazhieret - aspirantet e ardhshem qe kerkojne te punojne ne biznes, studentet, persona te lidhur me ekonomine dhe statistikat.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Formatimi i tabelave dhe ruajtja ne formate të ndryshme, siguria e tyre.
2. Përdorimi i formulave ne tabelat ekonomike.
3. Funksionet dhe kordinatat absolute 3D etj
4. Interpretimi grafik i të dhënave
5. Sortimi dhe Filtrimi i bazave te të dhënave; ushtrim kompleks
6. Aplikim dhe përdorim i llogarisë ne faqen “Tatimet e mia”
7. Ndërtimi i librave te blerje/shitjeve; dërgimi online
8. Deklarimi online i TVSH.
9. Deklarimi online i sigurimeve dhe manaxhimi i burimeve njerezore.
10. Deklarimi i tatim/fitimit.
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART