KONKURS WEB DESIGN JUNIOR - SMART CENTER DURRES
Konkurs Web Design Junior
6 Shkurt, 2018
Njoftim per rekrutim-punesim
3 Korrik, 2019

Smart Center Trajnim dhe Punësim

Trajnim dhe Punesim
 
Kompania e biznesit Smart Center Durrës  qe nga viti 1998 operon me sukses ne fushen e informatizimit të bizneseve, ndërmarrjeve, trajnimit e kurseve profesionale në fushen e informatikës dhe ekonomise.
Qe nga 01.01.2019 Kompania jone ofron sherbimin e ri  te Trajnimit& Punesimit per te cilin eshte licensuar me LN-8180-06-2014.
Mbeshtetur ne njoftimet tuaja per t’u pajisur me staf, Smart Center Trajnim & Punesim do tju ofroje vertet stafin qe ju nevojitet bazuar ne kerkesat tuaja.
Aplikantet e perzgjedhur nga specialistet tane dhe te trajnuar sipas nevojave te biznesit tuaj do tju ofrohen sipas kerkeses suaj brenda nje afati kohor sa me te shpejte.
Smart Center Durres ofron shërbim profesional, të kulturuar, mirësi, profesionalizëm e seriozitet, garanci e mbeshtetje për të gjithë ata që e duan dijen bashkëkohore dhe punen.
Zyrat tona qendrore ndodhen ne qender te zones se biznesit perballe D.Tatimeve Durres.
Besoni tek Profesionistet!
THINK SMART, WORK SMART