KURSI: PROGRAMIM NE PHP
Objektivi: Ndërtimi i një databaze të sigurtë dhe përpunimi i sajë nga frontend,duke u bërë kështu një zhvillues PHP-je me ushtrime dhe projekte praktike. Të kuptohet sesi funksionon programimi nga ana e serverit në internet. PHP si Sintaksa Themelore për llojet dhe llogaritjet e ndryshueshme dhe krijimi i strukturave të kushtëzuara.
Audienca: Ky trajnim u dedikohet studentëve të cilët janë të drejtuar ose kanë njohuri në fushën e teknologjisë së informacionit dhe dëshirojnë të fitojnë njohuri bazike lidhur me ndërtimin e një databaze në PhP, si dhe të punësuarve të cilët kanë nevojë të aplikojnë këtë program në punën e tyre.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në PHP
2. Llojet e të dhënave
3. Strukturat e kontrollit
4. Funksionet e ndërthurura
5. Funksionet e Ndërtimit të PHP
6. Të dhënat e formularit në PHP
7. Baza e të dhënave në PHP
8. Cookie dhe Sesione
9. OOP PHP
10. Puna me skedarë
TEST
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT CMS

Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!
EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART