Kurs Programim i Orjentur ne Objekte


Objektivi: Nëpërmjet këtij program synohet të kuptohen bazat e Programimit të Orientuar nga Objektet, trashëgiminnë e klasave dhe çfarë jane objektet.Ky program përmabn informacion gjithëpërfshirës për sa I përket programimit dhe indukton të gjitha konceptet thelbësore të orientuara nga objektet Java në një kohë të shkurtër. Shembujt e programimit të orientuar nga objektet (OOP) bazohen në konceptin e objekteve.Zhvillimi I tematikave duke përdorur koncepte të orientuara nga objekti, në thelb mendojmë vetëm për sa i përket objekteve. Pothuajse çdo gjë mund të përfaqësohet si një objekt.
Audienca: Kushdo që dëshiron të kuptojë konceptet e Programimit të Orientuar nga Objektet. Studentët që kanë konceptet themelore të programimit dhe duan të mësojnë më shume rreth porgramimit te orientuar nga objeke. Studentët që zotërojnë bazat e programimit në java dhe që synojnë të thellojnë njohuritë e tyre.
TEMAT E TRAJNIMIT
1. Hyrje ne konceptin e programimit të orientuar nga objektet
2. Hyrje në Java
3. Klasat dhe objektet
4. Përdorimi I konstruktorve
5. Java Stack + Heap dhe Referencat
6. Instance Variables
7. Application Runtime
8. Hyrje në Trashgëimi
9. Interface-et
10. Klasat abstrakte
TEST
WORKSHOP-PREZANTIMI I PROJEKTIT FINAL
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART