6 Këshilla për Blerje Online
11 Shkurt, 2020
Tendencat e Teknologjisë për Vitin 2020
22 Shkurt, 2020

Marketingu Dixhital, zgjedhje apo domosdoshmëri?

marketingu-dixhital

marketingu dixhital zgjedhje apo domosdoshemeri

 

Marketingu online tanimë përfshin një tërësi elementesh të shumtë marketingu krahasimisht me marketingun tradicional. Kjo si rrjedhojë e kanaleve të shumtë dhe të ndryshëm që të mundëson interneti. Marketingu online konsiston në strategji, metodologji dhe mjete marketingu të ndërthurura për të promovuar produkte/shërbime nëpërmjet internetit. Ndryshe marketingu online njihet me termat Internet Marketing, Web Marketing, Marketing Dixhital etj. Ditët e sotme, me zhvillimin e teknologjisë, marketingu dixhital është shndërruar në një domosdoshmëri për çdo biznes. Përfitimet që sjell janë të shumta:

 • Prenzenca online

Marketingu online ju jep mundësinë e rritjes së prezencës online të kompanisë apo biznesit tuaj.Kjo ju jep më shumë mundësi zhvilimi.

 • Kosto e ulët

Marketingu online ju jep mundësinë të implementoni strategji marketingu me një kosto monetare të ulët.

 • Informacion

Komunikimi vazhdueshëm dhe në kohë reale me tregun dhe konsumatorët, mbart në vetvete informacion.

 • Potenciali biznesit

Strategjitë e marketingut online të ndërthurura me teknikat e tradicionale ju mundësojnë të rrisni potencialin e binzesit tuaj.

 • Komunikim me tregun

Sot marketingu online dhe kanalet e përdorura për implementimin e tij, i jep mundësinë bizneseve të mbajnë komunikimin të ngushtë me konsumatorët.

 • Shërbimi ndaj klientëve

Shërbimi i mirë ndaj klientëve dhe duke i dhënë shërbimet e duhura, në kohë reale dhe me kosto sa më të ulët. Këtë e mundëson marketingu online.

Llojet e marketingut online janë:

Marketingu me motorr kërkimi dhe publiciteti

Motorrët e kërkimit janë platformat e marketingut dhe publicitetit më të mëdha në internet dhe deri diku me rritje të shpejtë. Kemi së paku tre tipe të publicitetit me motorr kërkimi, të cilat janë:

 1. Përfshirja e fjalëçelësave të paguar “sponsored links”;
 2. Fjalëçelësat e publicitetit (si AdWords i Google-it);
 3. Reklamat “contex ads” në motorrë kërkimi (si AdSense i Google-it).

Marketingu me reklamë në ekran “display ads”

Reklamat e tipit “display ads” konsistojnë në katër tipe reklamash “ads” që janë:

 1. Parullat “banner ads”;
 2. Animimet “rich media ads”;
 3. Sponsorizimet “sponsorships”;
 4. Video-reklamat “video ads”.

Marketingu me postën elektronike “e-mail marketing”

“Direct e-mail marketing” është një nga format e para më efektive të komunikacioneve të marketingut online, ku mesazhe marketingu u dërgohen direkt me e-mail përdoruesve të interesuar. Megjithëse mund të jetë akoma mjet efektiv marketingu dhe reklama, ky lloj marketingu përballet me tre sfida bazë:

 1. Spam-et;
 2. Mjetet software që përdoren për të kontrolluar spam-et;
 3. Listat e e-mail-eve të blerjeve targetuar dobët.

Marketingu i referuar – Affiliate marketing

Affiliate marketing është aplikacioni online i një metode të marketingut, ku një kompani paguan një komision tek një websajt (përfshirë blogjet) për të dërguar konsumatorët në websajtin e vet.
“Affiliate marketing” shton një link në websajtin e kompanisë për në websajtin e vet dhe inkurajon vizitorët e saj që të vizitojnë partnerin e saj të marketingut. Disa referenca paguajnë një komision bazuar në çdo shitje që kanë gjeneruar, ndërsa të tjerët mund të paguajnë një tarifë bazuar në numrin e “click thoughts” apo regjistrimeve të reja, ose një “flat fee” – tarifë të sheshtë, ose ndonjë kombinim të këtyre.

Marketingu viral – “Viral Marketing”

Ashtu si “affiliate marketing” përfshin përdorimin e një websajti të besueshëm për të inkurajuar përdoruesit të vizitojnë sajtet e tjera, marketingu viral është një formë e marketingut social që i gjen klientët duke kaluar mesazhet e marketingut të një kompanie tek miqtë, familjarët dhe kolegët. Eshtë versioni online i marketingut gojë-më-gojë (“word of mouth advertising”), por që përhapet më shumë dhe më shpejt se në botën reale.

Marketingu “Lead generation” përdor prezencat e shumëfishta e-commerce për të gjeneruar orientime për bizneset që më vonë mund të kontaktojnë dhe të konvertohen në konsumatorë përmes thirrjeve për shitje, e-mail-eve ose mjeteve të tjera.

THINK SMART, WORK SMART