Kurs React


Qellimi

Zhvillimi i web aplikacioneve moderne, komplekse dhe responsive ne React, Kuptimi plotësisht i arkitekturës që qëndron pas një aplikacioni React dhe si ta përdorim ate, për t'u vendosur shpejt si front-end developer. Ndërtimi i aplikacioneve single page application me librarin me moderne që ekziston. Kuptimi I React dhe arkitekturës dhe krijimi i aplikacioneve Single Page Application (SPA).
Audienca: Ky trajnim është dizajnuar për të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë React. U referohet zhvilluesve dhe arkitektëve te software-ve që duan të përdorin React për linjën e tyre të aplikacioneve. Gjithashu u referohet zhvilluesve që duan te futen në zhvillimin e front end.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje ne React
2. Komponentet
3. Deisign I faqes
4. JavaScript Objects
5. Attributet
6. Functional Programming
7. React Events
8. This & Bind
9. State
10. Ajax Requests dhe Lifecycle Methods
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART