KURSI : IT Essentials (CISCO)
Objektivi:
Me anë të këtij programi synohet që personat pjesemarrës të pajisen me njohuritë bazë kompjuterike dhe softuerike, me sistemet operative, konceptet e rrjetit, pajisjet mobile, sigurinë e IT dhe zgjidhjen e problemeve ne mënyrë praktike.
Audienca:
Nxënës,Studentë, të gjithë interesuarit në fushën e informatikës dhe të gjithë ata që duan të përimrësojnë dhe thellojnë njohuritë dhe aftësitë në përdorimin e pajisjeve teknologjike .
TEMAT E TRAJNIMIT:
• Sistemi Kompjuterik
• Procedurat e laboratorit dhe përdorimi i mjeteve
• Asemblimi i kompjuterit
• Pasqyra e mirëmbajtjes parandaluese
• Instalimi i Windows
• Konfigurimi dhe menaxhimi i Windows
• Laptopë dhe pajisje mobile
• Sistemet operative të celularit ,Linux dhe OS X
• Printera
• Siguria
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART