Strukturë të Dhënash

Strukturë të Dhënash

Hyrje

Lënda mëson programimin në C++ për programuesit e rinj. Shpjegohen koncepte të programimit si ciklet, strukturat për ruajtjen e të dhënave, emertesat e lejuara etj. Për të ndjekur këtë kurs, studentët preferohen, por jo domosdoshmerisht, të kenë njohuri të mëparshme të koncepteve të programimit. Lënda fokusohet në programimin korrekt në C duke mësuar teknikat e programimit të strukturuar dhe ndërtimin e një programi të saktë.

Programi i Kursit

  1. Ambienti
  2. Vektoret
  3. String
  4. Strukturat
  5. Rekrusioni
  6. Skedaret
  7. Listat
  8. Stivat
  9. Radhet
  10. Pemet

Qellimi

Strukturat e te dhenave luan nje rol qendror ne shkencen moderne kompjuterike. Ne nderveprojme me strukturat e te dhenave edhe me shpesh se me algoritme (mendojme ketu Google, server mail dhe madje edhe rrjetin e routersat). Perveç kesaj, strukturat e te dhenave jane blloqe te domosdoshme ndertimi ne marrjen e algoritmeve efikase. Ky kurs mbulon rezultate te medha dhe drejtimet aktuale te kerkimeve ne strukturen e te dhenave. Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike qe i ndihmon studentet te integrohen me shume ne aplikacionet qe perdorin strukturat e trajtuara.

Kursi: Strukture te Dhenash
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1.5 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
3 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni