Seo/Sem dhe Marketing Dixhital

Hyrje

Perkufizimi I Marketing Dixhital eshte teresia e aktiviteteve te marketingut qe perdorin kanalet e internetit per te zhvilluar rrjetin e tyre tregtar, analizojne tendencat e tregut, parashikojne ecurine dhe krijojne oferta per profilin e klientit te cilin synojne te arrijne. Aktiviteti I Dixhital Marketer perfshin te gjitha aktivietet e SEO dhe SEM (Search Engime Optimization dhe Search Engine Marketing) por gjithashtu perfshin aftesi dhe eksperienca specifike ne lidhje me mjete te tilla si Google, AdWordsm marketing e_mail, lead generation. Marketingu Dixhital eshte I rendesishem sepse ky aktivitet kombinohet me strategjite tradicionale te shitjeve. Nese ne mendojme per e_Commerce te cilet nuk kane nje dyqan fizik, atehere kuptojme rendesine e nje figure si ai I menaxherit dixhital, I cili di te terheqe klientet ne internet ne menhyren me te mire.

Programi i Kursit

  1. Hyrje në SEO, SEM, Marketing Digjital
  2. Mjetet ndihmuese ne procesin e punes
  3. Keyword Research (Keyword Planner)
  4. Implementimi I keywords ne web page (Wordpress, PHP etc)
  5. Meta Description, Meta Title, Meta Keywords
  6. Rich Snippets, Schema, Sitemaps etc
  7. Domain Authority, Page Authority, Keywords Diffiulty
  8. Baclinks (PR1, PR2….) Wiki, Web2.0, Directories etc
  9. Google Ads
  10. Facebook & Instagram Ads

Qellimi

Qellimi i kursit eshte te aftesoje studentet te optimizojne nje website per motorret e kerkimit.Teknikat dhe metodat bashkohore si AdWords dhe Keyword Research i japin mundesine kursanteve te jene te pergatitur per sektorin e dixhitalizimit ne cdo vend te botes.Kursantet te gjitha praktikat e SEO/SEM do ti praktikojne ne website egzistuese dhe ne website me shume vizitore.

Kursi: SEO/SEM & Marketing Dixhital
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1.5 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
8 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART