Rrjeta Kompjuterike / Arkitekturë Kompjuteri

Rrjeta Kompjuterike

Rrjet kompjuterik është pjesë e inxhinierisë që ka të bëjë me komunikimin midis sistemeve kompjuterike apo pajisjeve. Një rrjet komjuterik është një grup kompjuterash apo pajisjesh kompjuterike të lidhur me njëri tjetrin dhe të aftë për të shkëmbyer të dhëna (Data). Kemi tre tipe rrjetash, Internet, Intranet dhe Ekstranet (Extranet). Mënyrat se si lidhen kompjuterat apo pajisjet e tyre, janë të ndryshme. Këtu do te trajtojmë rolin e rrjetave telefonik në rrjetin kompjuterik. Komunikimi i rrjetave kompjuterik nëpërmjet përcjellësave të telefonave kërkon disa pajisje shtesë. Sinjali telefonik është i tipit analog dhe jo dixhital. Ndryshimi qëndron në faktin që, sinjali analog është proçesi marrjes së sinjalit zanor ose pamor (në të shumtën e rasteve nga njeriu) dhe perkthehet në pulse elektronike. Sinjalet dixhitale e marrin sinjalin zanor ose pamor dhe e thyejnë në kode binare pra formojnë seri “1”-sh dhe “0”-sh. Shumica e pajisjeve analoge janë telefonat, fakset, modemet etj

Arkitekturë Kompjuteri

Në shkencën kompjuterike dhe inxhinieri kompjuterike, arkitekturë kompjuterike ose organizimi dixhital i kompjuterit është struktura themelore operative e një kompjuteri. Është një projekt dhe përshkrimi funksional i kërkesave dhe dizajni i implementimit për pjesë të ndryshme të një kompjuteri, duke u përqëndruar kryesisht në mënyrën me të cilën njësia qendrore e përpunimit (CPU) kryen brenda dhe accesses adresat në memorie.

Gjithashtu mund të përkufizohet si e shkencë dhe arti i zgjedhjes dhe ndërlidhsja e komponenteve harduerike për të krijuar kompjutera që plotësojnë funksionet, punën dhe koston e qëllimit.

Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

[recaptcha size:normal]
THINK SMART, WORK SMART