Rrjeta Kompjuterike / Arkitekturë Kompjuteri

Hyrje

Rrjet kompjuterik është pjesë e inxhinierisë që ka të bëjë me komunikimin midis sistemeve kompjuterike apo pajisjeve. Një rrjet komjuterik është një grup kompjuterash apo pajisjesh kompjuterike të lidhur me njëri tjetrin dhe të aftë për të shkëmbyer të dhëna (Data). Kemi tre tipe rrjetash, Internet, Intranet dhe Ekstranet (Extranet). Mënyrat se si lidhen kompjuterat apo pajisjet e tyre, janë të ndryshme. Këtu do te trajtojmë rolin e rrjetave telefonik në rrjetin kompjuterik. Komunikimi i rrjetave kompjuterik nëpërmjet përcjellësave të telefonave kërkon disa pajisje shtesë. Sinjali telefonik është i tipit analog dhe jo dixhital. Ndryshimi qëndron në faktin që, sinjali analog është proçesi marrjes së sinjalit zanor ose pamor (në të shumtën e rasteve nga njeriu) dhe perkthehet në pulse elektronike. Sinjalet dixhitale e marrin sinjalin zanor ose pamor dhe e thyejnë në kode binare pra formojnë seri “1”-sh dhe “0”-sh. Shumica e pajisjeve analoge janë telefonat, fakset, modemet etj

Programi i Kursit

  1. Arkitektura e Protokolleve
  2. Arkitektura e Protokolleve
  3. Modeli OSI
  4. Njohuri rreth pajisjeve te rrjeteve kompjuterike (hubs, router, switches)
  5. IPv4 dhe IPv6
  6. Routing dhe Switching ,Cybersecurity Dhe VPN
  7. Proceset
  8. RAID
  9. Memoria
  10. Testim

Qellimi Rrjeta Kompjuterike

Kursantet te arrije te njohe te gjitha komponentet baze te nje rrjeti kompjuterike.Gjithashtu aftesohet te identifikoje topologjite dhe protokollet tcp/ip.

Qellimi Arkitekturë Kompjuteri

Kursantet te aftesohen te njohin artitekturen baze te cdo pajisje kompjuterike. Te njohin proceset, dhe CPU . Gjithashtu njohja me artitekturen i lidh ngusht dhe me performancen e applikacione qe ata do ndertojne apo supportojne ne te ardhmen e tyre.

Kursi: Rrjeta Kompjuterike / Arkitekturë Kompjuteri
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1.5 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
2 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni