Rrjeta Kompjuterike

Hyrje

Objektivat: • Kuptimi logjik i koncepteve bazë të projektimit, dizenjimit, ndërtimit dhe funksionimit të rrjetave. • Krahasimi i komunikimit human dhe komunikimit ne rrjeta kompjuterike. • Njohja me dy modelet kryesore të rrjetave OSI dhe TCP/IP. • Njohja me detajet e shtresave të dy modeleve të rrjetave për të kuptuar funksionet dhe shërbimet e tyre. • Njohja me pajisjet e ndryshme të rrjetit dhe tipet e mediave të transmetimit të të dhënave. • Kuptimi logjik i skemave të adresimit.

Audienca: Cdo person qe do te mesoj rreth rrjeteve kompjuterike dhe si ndertohet nje rrjet kompjuterik.

Programi i lëndës do të përfshijë temat si më poshtë:
1. Bota ku jetojmë dhe rrjetat kompjuterike.

2. Komunikimi në rrjet.

3. Funksionalitetet dhe protokollet e shtresës Application.

4. Shtresa Transport e modelit OSI.

5. Shtresa Network e modelit OSI.

6. Adresimi i rrjetit – IPv4 P1.

7. Adresimi i rrjetit – IPv4 P2.

8. Shtresa Data Link.

9. Shtresa Physical e modelit OSI.

10. Vështrim i përgjithshëm mbi Ethernet-in P1.

11. Vështrim i përgjithshëm mbi Ethernet-in P2.

12. Planifikimi dhe kabllimi i rrjetave kompjuterike.

13. Pajisjet e rrjetave kompjuterike.

14. Dizenjimi i rrjetit kompjuterik.

15. Ndërtimi i rrjetit kompjuterik.
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART