Kurs programimi ne Python


Objektivi:
Objektivi i këtij trajnimi është aftësimi i studentëve me njohuritë bazike dhe themelore të programimit në Python. Realizimi i kombinuar midis pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim. Aftësimi në ndërtimin e aplikacioneve në mënyrë të pavarur qe nga zanafilla dhe përdorimi i tyre për programimin e aplikacioneve për desktop, mobile, Web.
Audienca:
Ky program është projektuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë gjuhën programuese Python për një karrierë të sigurtë në tregun e punes.Studentët që studiojnë shkenca kompjuterike dhe që synojnë të përvetësojnë programin pwr tw zhvilluar më tej aftësitë e tyre.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në Python
2. Tipet e të dhënave
3. Operatorët
4. Struktura dhe kontrolli i rrjedhës së ekzekutimit
5. Funksionet dhe Përjashtimet
6. Puna me skeda dhe skedare
7. Konceptet bazike ne OOP (Klasat dhe Objektet, Enkapsulimi, Trashëgimia, Shumë formësia dhe Abstrahimi)
8. Hyrje në Flask(Web Development)
9. MVC në Flask(Model, View, Controller)
10. Puna me bazat e të dhënave në Flask
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT NE DEMO CMS
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART