Progresive Web Applications


Progresive Web ApplicationsMënyra e aksesit të internetit ka ndryshuar. Me rritjen e telefonave inteligjentë dhe pajisjeve mobile, ne po shohim miliona njerëz nga e gjithë bota që përdorin internetin për herë të parë në një pajisje mobile. Google po mbështet Aplikacionet Progresive(PWA) për të ndihmuar zhvilluesit të ofrojnë cilësi të aplikacionet e tyre.Ky kurs ka për qëllim:Zhvillimi I aplikacioneve web. Përdorimi I HTML, CSS dhe JavaScript per te ndertuar web aplikacione qe sillen si native mobile apps. Të ndërtojnë applicione që sillen ne menyra te ndryshume.


Ky kurs ju tregon se si të konvertoni nje faqe web në PWA. Një PWA nuk është një API ose një teknologji, por është një qasje e zhvillimit të web-it që përdor një kombinim mjetesh dhe teknologjish tashmë të disponueshme për të krijuar web aplikacione qe sillen si native mobile application.

Programi i Kursit

1. Hyrje
a. Cilat janë aplikacionet progresive në internet?
b. PWA-të kundrejt Aplikacioneve Celulare të Native
c. Një Demo PWA & Cfarë do të ndërtojmë në këtë kurs
d. Aplikacioni ynë i parë progresiv në ueb
e. Blloqe Ndërtimi Bërthamë PWA
f. Krahasimi i PWA dhe SPA-ve
g. Cfarë është "Përmirësimi Progresiv"?
h. Përcaktimi i projektit të kursit
2. Kuptimi i Manifest të Aplikacionit
a. Përdorimi i një Manifest të Aplikacionit për ta bërë Aplikacionin tuaj të Instalueshëm
b. Shtimi i Manifest
c. Kuptimi i Karakteristikave të Manifest të Aplikacionit
d. Shtimi i vetive në Manifest-in e Aplikacionit
e. PWA dhe Mbështetje e Shfletuesit
f. Simulimi i Aplikacionit në Ueb në një Emulator
g. Përgatitja e pajisjes për të gjitha tiparet e PWA
h. Instalimi i Aplikacionit në Ueb - Parakushtet
i. Kuptimi i manifest.json
j. Shtimi i vetive për Safari
k. Shtimi i vetive për Internet Explorer
3. Service Workers
a. Pse Service Workers janë të nevojeshem!
b. Kuptimi i Ngjarjeve të Service Workers
c. Cikli jetësor i punëtorit të shërbimit
d. Regjistrimi i një Service Workers
e. Reagimi ndaj eventeve hyrëse (në SW)
4. Promise dhe Fetch
a. Kodi Async në JavaScript
b. Promise - Hyrje
c. Refuzimi i Promise (Reject Promise)
d. Ku ne përdorim promise në projektin tonë
e. Fetch - Bazat
f. Dërgimi i Kërkesave përmes Fetch
g. Fetch dhe CORS
h. Shtimi i Polyfills (për Mbështetje të Browser Legacy)
i. Punëtorët e Fetch & Shërbimit
5. Service Workers - Caching
a. Pse ruajtja ne cache?
b. Kuptimi I api te cache-s
c. Mbështetje e shfletuesit
d. Rregullimi i projektit të kursit
e. Identifikimi I te dhenave te pararuajtura ne Cacheable
f. Static Caching/ Precaching
Marrja e te dhenave nga cache
g. Shtimi dhe marrja e shumë skedarëve nga Cache
6. Service Workers - Advanced Caching
a. Përgatitja e modulit: Shtimi i një butoni
b. Cache sipas kërkesë
c. Offline Fallback Page
d. Strategjia: Cache me Network Fallback

e. Strategjia: Vetëm me cache
f. Strategjia: Vetëm rrjeti
g. Strategjia: Rrjeti me Cache Fallback
h. Strategjia: Cache pastaj Network
7. IndexedDB dhe të dhënat Dinamike
a. Kuptimi i bazave te IndexedDB dhe te dhenave dinamike
b. Ndryshii I Firebase Console Layout
c. Implementimi I Firebase
d. Lidhja e Frontend me Backend
e. Caching Dynamic vs Caching Content Dynamic
f. Paraqitja e IndexedDB
g. Mbështetja e Shfletuesit IndexedDB
h. Shtimi i skedarit IDB
i. Ruajtja e postimeve të marra në IndexedDB
j. Përdorimi i IndexedDB në service wroker
k. Leximi i të dhënave nga IDB
l. Pastrimi IDB & Trajtimi i Mospërputhjes së Klientit të Serverit
m. Zbatimi i metodës së qartë të bazës së të dhënave
n. Fshirja e artikujve të vetëm nga baza e të dhënave
8. Background Sync
a. Si funksionon Background Sync?
b. Regjistrimi i një sinkronizimi
c. Ruajtja e te dhenave tona në IndexedDB
d. Shtimi i një Fallback
e. Sinkronizimi i të dhënave më punëtorin e shërbimitKuptimi i sinkronizimit periodik
9. Web Push Notifications
a. Pse na duhen njoftimet
b. Si funksionojnë dergimi dhe marrja e njoftifikimeve
c. Shfaqja e njoftimeve - teori
d. Mbështetje e shfletuesit
e. Afishimi i njoftimeve
10. Native Device Features
a. Përgatitja e Projektit
b. Hyrje ne DOM
c. Krijimi i Polyfills
d. Marrja e nje video imazhi
e. Hooking Up Capture Button
f. Ruajtja e imazhit në një server
g. Testimi i kamerës

Pas përfundimit të këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të : Krijimi I aplikacioneve mobile per IOS dhe Android te cilat sillen si aplikacione native Përdorimi I web push notification për të rritur angazhimin e përdoruesit me aplikacionet tona Përdorni Service Worker për të ndërtuar aplikacione në internet që funksionojnë pa internet (offline-first)

Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART