Kurs Programim ne Web


Objektivi:
Prezantimi me të programuarit në web dhe thellimi i njohurive në gjuhët bazike për të ndërtuar faqe, platforma, aplikacione të ndryshme në ëeb. Përvetësimi i elementëve bazë të programimit në ëeb dhe të jetë në gjendje të fillojë me programim të web aplikacioneve të thjeshta.
Audienca: Ky trajnim dedikohet studentëve të cilët janë të drejtuar ose kanë njohuri në fushën e teknologjisë së informacionit dhe dëshirojnë të fitojnë njohuri bazike lidhur me programimin e aplikacioneve në web, si dhe të punësuarve të cilët kanë nevojë të njohin punën e programimit në web.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në Web
2. HTML& CSS Bazike
3. Praktika I – Krijimi i një web faqe me HTML dhe CSS – Projekti DEMO SEMP
4. JavaScript Bazike
5. jQuery Bazike
6. Praktika II – Aplikime të jQuery në Projektin DEMO SMP
7. MySQL Development
8. Praktika III – Krijimi i databazës për projektin DEMO SMP
9. PHP Bazike
10. PHP & MySQL
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART