Programim ne WEB

Hyrje

Ky trajnim dedikohet studentëve të cilët janë të drejtuar ose kanë njohuri në lëmin e teknologjisë së informacionit dhe dëshirojnë të fitojnë njohuri bazike lidhur me programimin e aplikacioneve në ueb, si dhe të punësuarve të cilët kanë nevojë të njohin punën e programimit në ueb. Trajnimi organizohet në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Programi i Kursit

  1. Hyrje në Web
  2. HTML Bazike
  3. CSS Bazike
  4. Praktika I – Krijimi i një web faqe me HTML dhe CSS
  5. JavaScript Bazike
  6. jQuery Bazike
  7. Praktika II – Aplikime të jQuery
  8. MySQL Development
  9. PHP Bazike
  10. PHP & MySQL

Qellimi

Pas përfundimit të këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të kuptoj elementet bazë të programimit në web dhe të jetë në gjendje të filloj me programim të web aplikacioneve të thjeshta.

Kursi: Programim ne Web
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1.5 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
5 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni