Kurs Programimi ne Java


Objektivi: Pjesëmarrësit të arrijnë të kuptojnë sintaksën bazike të programimit në JAVA, arkitekturën në JAVA, përdorimin e veglave për kodim në JAVA, përdorimin e metodave në Java, tipet e të dhënave dhe operatorët, pohimet për kontrollimin e rrjedhës së ekzekutimit. Të aftësohen në ndërtimin e aplikacioneve në Eclipse apo NetBeans. Gjithashtu do të mësojnë konceptet bazike të programimit të orientuar në objekte.
Audienca: Të gjithë studentët e Teknologjisë së Informacionit që duan të thellojnë njohuritë e tyre praktike dhe të aftësohen për një karrierë më të sigurtë për tregun e punës. Profesionishtë të fushës që synojnë të arrijnë një punë më të paguar.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në Java
2. Variablat dhe llojet e të dhënave
3. Klasat,metodat dhe objektet
4. Strukturat
5. Vektorët
6. Normalizimi dhe lidhjen me Bazën e të dhënave
7. Trashëgimia
8. Polimorfizimi
9. Platforma NetBeans IDE
10. Metoda të avancuara
TEST
WORKSHOP- PREZANTIMI I PROJEKTIT FINAL
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART