Programim në Java

Hyrje

Java është gjuhë programuese e cila fillimisht u zhvillua nga James Gosling dhe inxhinierë të tjerë të kompanisë Sun Microsystems. Java si komponentë thelbësore e Java platformës u lëshua në publik më vitin 1995. Java edhe pse shumicën e sintaksës së saj e ka të derivuar nga gjuhët programuese C dhe C++, ajo në krahasim me këto dy gjuhë përmban një model të objektit më të thjeshtë si dhe ka përkrahje më të vogël për punë të drejtë-për-drejtë me resurset sistemore (si p.sh. memorien). Programet e shkruara në Java, zakonisht përpilohen në bajtkod që ekzekutohet në makinën virtuale të Java-së (ang. Java Virtual Machine) e cila është e pavarur nga arkitektura kompjuterike.

Programi i Kursit

1.Hyrje ne Java
2. Variablat dhe llojet e te dhenave
3. Klasat, metodat dhe objektet
4. Strukturat
5. Vektoret
5.1 Vektoret nje-dimensionale
5.2 Vektoret dy-dimensionale
5.3 Vektoret multidimensionale
6. Normalizimi dhe lidhja me Bazen e te dhenave
6.1 Formatimi dhe SQL
7. Trashegimia
8. Polimorfizmi
9. Platforma NetBeans IDE
10. Metoda te Avancuara

Qellimi

Te aftesohen ne njohjen e sintakses se JAVA. Te jene te afte te ndertojne applikacione te thjeshta ne Eclipse apo NetBeans. Te kene marre konceptet bazike per klasat dhe OOP. Ky kurs eshte baza per nje karriere te sigurte ne tregun e punes.

Kursi: Programim në JAVA
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
5 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni