Programim në HTML & CSS

Hyrje

HTML (shkurtim i Hypertext Markup Language, lexo: Hajpër Tekst Markap Lenguiç) është gjuha markup (sqt. gjuhë me shënime) mbizotëruese për krijimin e fletave të rrjetit (ang. web page). CSS mund të përdoret nga lexuesit e faqeve të rrjetit të caktojnë ngjyrën, stilet e shkronjave, planimetrin ose layout, dhe pamje të tjera të prezantimit të dokumentit.

Programi i Kursit

  1. Fillimi, Taget,Atributet dhe Elementët
  2. Paragrafët, Titujt, Listat, Linket
  3. Imazhet dhe Tabelat,
  4. Format
  5. Span, Div, meta taget
  6. Përmbajtja Embedded Video, Audio
  7. Aplikimi i CSS
  8. Selektorët, Prona dhe Vlerat, ngjyrat dhe teksi
  9. Margings-Paddings ,Borderat
  10. Pseudo klasat, specifikimet, pozicionimi

Qellimi Kursit

Kursantet te arrijne te ndertojne website dhe ti dizenjojne ato.Cdo seance eshte e bazuar ne 100% praktik.Hostimi i nje webi ofrohet falas nga lektori i lendes.

Website te ndertuara ne Smart Center


Emak Divani
Smart Punesim
iSHOP
Kursi: Programim në HTML & CSS
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
5 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni