Programim në HTML & CSS

Hyrje

HTML (shkurtim i Hypertext Markup Language, lexo: Hajpër Tekst Markap Lenguiç) është gjuha markup (sqt. gjuhë me shënime) mbizotëruese për krijimin e fletave të rrjetit (ang. web page). CSS mund të përdoret nga lexuesit e faqeve të rrjetit të caktojnë ngjyrën, stilet e shkronjave, planimetrin ose layout, dhe pamje të tjera të prezantimit të dokumentit.

Programi i Kursit

 1. Fillimi, Taget,Atributet dhe Elementët
 2. Paragrafët, Titujt, Listat, Linket
 3. Imazhet dhe Tabelat,
 4. Format
 5. Span, Div, meta taget
 6. Përmbajtja Embedded Video, Audio
 7. Aplikimi i CSS
 8. Selektorët, Prona dhe Vlerat, ngjyrat dhe teksi
 9. Margings-Paddings ,Borderat
 10. Pseudo klasat, specifikimet, pozicionimi

Qellimi Kursit

Kursantet te arrijne te ndertojne website dhe ti dizenjojne ato.Cdo seance eshte e bazuar ne 100% praktik.Hostimi i nje webi ofrohet falas nga lektori i lendes.

Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

  THINK SMART, WORK SMART