TRAJNIM INFORMATIK PROGRAMIM MOBILE
Objektivi: Kursi synon të japë njohuri bazë ne lidhje me teknologjitë e përdorura në komunikimin mobile, shërbimet që ofrohen, si dhe ndërtimin e programeve të përshtatshme për keto pajisje. Të zhvillohen njohuri bazë në lidhje me infrastrukturën ku operojnë pajisjet mobile.Të zhvillohen njohuri bazë në lidhje me ndërtimin e programeve të përshtatshme për pajisje me aftësi të kufizuara. Zhvillimi i një detyre / projekti te kompletuar mobile.
Audienca: Të gjithë studentët e Teknologjisë së Informacionit që duan të thellojnë njohuritë e tyre praktike dhe të aftësohen për një karrierë më të sigurtë për tregun e punës. Profesionishtë të fushës që synojnë të arrijnë një punë më të paguar. Cdo person që do të mesojë rreth funksionimit të aplikacioneve mobile dhe atyre që duan të zhvillojne aplikacione mobile duke përdorur gjuhën Java.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në Android
a. Cfarë është android
b. Ambjenti I zhvillimit të aplikacioneve android
c. Instalimi I JDK (paralelisht dhe shpjegim)
d. Instalimi I SDK (paralelisht dhe shpjegim)
e. Krijimi I një virtual machine për ekzekutimin e aplikacioneve
f. Krijimi I një aplikacioni
g. + U.SH.

2. Arkitektura android dhe struktura e aplikacioneve
a. Shpjegimi I arkitekturës të sistemit android
b. Struktura e organizimit dhe aksesit teburimeve (resources) në aplikacionet android
c. Shembull
d. + U.SH.
3. User Interface
a. Shpjegimi I layout
b. LinearLayout
c. RelativeLayout
d. GridLayout
e. Widgets Button, Checkbox-et, etj...
f. Shembull
g. + U.SH.
4. Aktivitet
a. Cfarë është një Aktivitet
b. Cikli I jetës së aktivitetit (Activity Life Cycle)
c. Cfare janë intent-et
d. Shembull
e. + U.SH.
5. Services
a. Cfarë është një service?
b. LLojet e service-ve
c. Shembull
d. + U.SH.
6. Fragmentet
a. Cfarë është një fragment
b. Cikli I jetës së një fragmenti
c. Shembull
d. + U.SH.
7. Broadcast reciver
a. Cfarë është broadcast reciver
b. Shembull
8. Recycle Vieë, listvieë dhe adapter
a. Cfarë janë recycleview, gridview
b. Cfarë është një adapter
c. Shembull
d. +U.SH
9. Android Shotcuts (Shkurtimet)
a. Përdorimi I menu-ve+ Shembull
b. Android themes+Shembull
c. Actionbar, toolbar+shumbull
d. + U.SH.
10. Ruajtja e te dhenave ne android
a. Shared preferences+ Shembull
b. Internal Strorage+ shembull
c. SQLite DatabaseoseRavenDB + shembull
d. +U.SH.
TEST
WORKSHOP- MBROJTJA E PROJEKTIT FINAL
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART