Ndërtim Databaze MySQL

Hyrje

SQL eshte nje gjuhe standarde per ruajtjen, manipulimin dhe marrjen e te dhenave ne bazat e te dhenave. Megjithese SQL eshte nje standard ANSI / ISO, ekzistojne versione te ndryshme te gjuhes SQL. Megjithate, per te qene ne perputhje me standardin ANSI, te gjithe mbeshtetin te pakten komandat kryesore (te tilla si SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE) ne nje menyre te ngjashme. Kursi SQL do t'ju mesoje se si te perdorni SQL ne: MySQL ose SQL Server.

Programi i Kursit

1. Koncepti RDBMS dhe hyrje ne SQL
2. Sintaksa dhe tipet e te dhenave
3. Operatoret dhe kushtet
4. Krijim database, tabela dhe fshirja e tyre
5. Perditesimet e tabelave, kolonave dhe rrjeshtave
6. Selektimi dhe bazimi I rezultateve ne kushte
7. Fjalet kyce LIKE, TOP, Order By, Group By, Distinct, Step
8. Vlerat NULL, Sinonimet dhe funksione te ndryshme
9. Bashkimet dhe nenpyetjet. Join dhe Subqueries
10. Indeksimet, Views, Tabelat e perkoheshme, Trigerat

Qellimi

Qellimi i kursit eshte te aftesoje studentet te dizenjojne ERD dhe te ndertojne nje databaze solide dhe te sigurte.Ne kurs shembujt merren nga projekte reale ku jeni me afer praktikes sesa teorise.Mesoni teknikat e fundit te komunikimit te databazes me webin apo applikacionin tuaj.Ne perfundim te kursit studenti pajisjet me Certifikate te Licensuar.

Kursi: Ndërtim Databaze MySQL
Sasia e oreve: 15
Frekuenca : 2 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1.5 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
5 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni