KURSI: DATABASE SQL
Objektivi:
Objektivi i kursit është aftësimi në dizenjimin e ERD dhe ndërtimi i një databaze solide dhe të sigurtë.Punimi me projekte reale ku cdo seancë është e bazuar në praktikë. Përvetësimi i teknikave të fundit të komunikimit të databazës me webin apo applikacionin. Aplikimi i pamjeve për të zbërthyer problemet dhe për të rritur sigurinë
Audienca:
Të gjithë individët e interesuar interesuarit për të përvetësuar menaxhimin e bazës së të dhënave.Studentë që gjejnë vështirësi në lëndën Universitare, të punësuar dhe persona që kanë perspekive për të punuar në këtë profil.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1.Koncepti RDBMS dhe hyrje në SQL
2. Sintaksa dhe tipet e te dhënave
3. Operatorët dhe kushtet
4. Krijim database, tabela dhe fshirja e tyre
5. Përditësimet e tabelave, kolonave dhe rrjeshtave
6. Selektimi dhe bazimi I rezultateve në kushte
7. Fjalet kyce LIKE, TOP, Order By, Group By, Distinct, Step
8. Vlerat NULL, Sinonimet dhe funksione të ndryshme
9. Bashkimet dhe nënpyetjet. Join dhe Subqueries
10. Indeksimet, Views, Tabelat e përkohëshme, Trigerat
TEST
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART