Kurs Hyrje ne Programim


ALGORITMET
Objektivi: Orientimi drejt koncepteve bazë,karrierës teknologjike dhe studimet akademike. Mësimi i logjikësmi të ndërtuarit e një kodi eficent dhe te saktë duke e ndërtuar grafikisht më parë dhe me ndihmën e pseudokodeve. Kursantët te arrijnë të përvetsojnë bllokskemat dhe pseudokodet,kodet burim dhe te jene të aftë të ndërtojnë dhe zgjidhin probleme të ndryshme.
Audienca: Maturantë që aspirojnë të studiojnë në fushën e informatikës, Studentë të teknologjisë së informacionit që gjejnë vështirësi në kuptimin e termave bazë të programimit që trajtohen në lëndët Universitare dhe që duan të orientohen drejt profesionit më të paguar.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në Informatikë / Algoritmikë
2. Bllokskemat
3. Ndërtimi Bllokskemave dhe Simbolet
4. Bllokskemat dhe Pseudokodi
5. Zgjidhje Ushtrimesh
6. Kalimi nga Pseudokod ne Kod Burim (c++)
7. Ekuacionet (Zgjidhja me algoritmik)
8. Ushtrime
9. Shkrimi i kodeve te thjeshta ne DevC++
10. Operatorët Aritmetikë,deklarimi dhe Inivializimi i variablave
TEST
WORKSHOP- PREZANTIMI DHE MBROJTJA E PROJEKTIT FINAL
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART