KURSI: TREGTIA ELEKTRONIKE
Objektivi:
Koncepti mbi Tregtine elektronike; blerjen/shitjen e mallrave dhe shërbimeve nepermjet Internetit, pagesat dhe siguria e etika, marketingu dixhital etj.
Audienca:
Studentet, stazhieret - aspirantet e ardhshem qe kerkojne te punojne ne biznes dhe teknologji, personate çdo moshe e profesioni.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje ne E-commerce, tipet e tregtise elektronike
2. Konceptet dhe modelet e Biznesit
3. Platformat Online te E-Commerce
4. Ndertimi i prezences Web te nje biznesi
5. Rregjistrimi i produkteve dhe optimizimi SEO
6. Integrimi i metodave te pagesave elektronike
7. Politikat e Transportit dhe Privatesise
8. Siguria ne tregtine elektronike
9. Marketingu Dixhital
10. Ankandat dhe Portalet, Praktike
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART