Kurs programimi Docker

Qellimi I kursit:
Te kuptojm se cfare eshte docker dhe sa I rendesishem eshte perdorimi I docker. Cfare eshte nje imazhe ne docker. Perodrimi I kontenjerve dhe volumes Kuptimi I arkitektures software-it Docker Integrimi i vazhdushem duke perdorur docker-in
Programi i Kursit:
1. Hyrje
a. Cfarë është Docker?
b. Alternativa për Docker
c. Evolucioni i kontejnerëve
d. Si funksionojnë kontejnerët
e. Arkitektura e kontejnerëve dhe e mikrobeve
2. Instalimi dhe konfigurimi
a. Instalimi i Docker
. b. Konfigurimi i Docker
c. Ekzekutimi I kontenjerit tuaj të parë
3. Komponentet e Docker
a. Client Docker
b. Docker Daemon
4. Imazhet ne docker
a. Cfarë është një imazh?
b. Cfarë përmban një imazh
c. Repositories
d. Versioni dhe Taget
e. Docker images
5. Docker Hub dhe Docker run
a. Farë është qendra e Docker
b. Krijimi i një llogarie
c. Aksesi I terminal
d. Detached mode
6. Proceset, Logging dhe port mapping
a. Id e procesit
b. Brenda një enë
c. PID
d. Docker ps
e. Docker logs
f. Follow
g. Simple port mapping
7. Krijimi I Imazheve me kontejnerë
a. Read Only and Write layers, Copy on write
b. Docker commit
8. Dockerfile
a. Hyrje
b. Instruksionet dhe imazhe
c. FROM
d. RUN
e. Docker build
f. obuild contexts
g. CMD
h. EXEC
i. ENTRYPOINT
9. Veprime me kontenjeret dhe imazhet
a. Docker ps
b. Docker start
c. Docker stop
d. Docker exec
e. Docker rmi
f. Docker tag
g. Docker push
h. Docker pull
10. Volumes dhe Integrimi I vazhdushem
a. Docker run /v
b. VOLUME
c. Do’s and Don’ts
d. Krijimi I imazheve
e. Docker Hub Auto Build
Smart Center ështëQendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART