Kurs ne DevOps


Objektivi: Ky program mbulon të gjitha bazat e përdorimit të softuerit Docker dhe mëson gjithçka që duhet rreth zhvillimit dhe vendosjes së aplikacioneve moderne me programin Docker.Përfitimi i njohurive të thelluara në lidhje me programin Docker dhe aftësitë e përgjithshme DevOps për të ndihmuar kompaninë tuaj ose projektin tuaj për të aplikuar rrjedhën e duhur të punës në docker dhe vazhdimisht të ofroni një softuer më të mirë.Pas përfundimit të këtij trajnimi gjithësecili do të jetë në gjendje të kuptojnë qartë rëndësinë e DevOps dhe të diskutojë konceptet kryesore dhe parimet e DevOps. Shpjegojë konceptet e automatizmit të testimeve, automatizimin e infrastrukturës,kompilimin dhe automatizmin e publikimit te aplikacioneve dhe të përshkruajë si lidhet DevOps me Lean dhe Agile. Gjithësecili do të mundet të diskutojë faktorët kritikë të suksesit duke përdorur DevOps.
Audienca: Kushdo që dëshiron të kuptojë plotësisht se si funksionon teknologjia Docker dhe të mësojë se si po përdoret teknologjia Docker në këtë fushë. DevOps, Developers, ose QA që duan të avancojnë karrierën e tyre duke përmirësuar aftësitë e tyre DevOps. Zhvilluesit që duan të mësojnë se si të zhvillojnë dhe vendosin aplikacione moderne të përshkruara me një qasje micro-service. Studentët që studiojnë shkenca kompjuterike dhe që synojnë të përvetësojnë programin për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1.Hyrje
a) Cfarë është DevOps?
b) Transformimi Dixhital dhe DevOps
c) Pse organizatat duhet të perdorin DevOps?
2. Kultura e DevOps
a) Hyrje në kulturën e DevOps:
b) Ndërtimi I ekipeve
3. Elementet kryesore të DevOps
a) Çfarë është një ekip?
b) Zbatimi i një Kulture DevOps
c) Si të ndërtojmë një kulturë DevOps?
4. Organizimi
a) Modelet organizative:
b) Ndikimi i DevOps në Organizatën
c) Struktura tradicionale e ekipeve dhe mbeturinave
5. Arkitektura e DevOps
a) Cfarë është autonomia?
b) Autonomia e Ekipeve
c) Kriteret për ekipet autonome
d) Arkitekturë për DevOps:
e) Qëllimi i Arkitekturës IT.
f) Marrëdhënia midis kompleksitetit dhe cilësisë
g) Arkitektura e Mikro Shërbimeve (MSA) dhe Karakteristikat e saj
6. Proceset
a) Cfarë jane proceset?
7.DevOps në lidhje me ITSM
a) Cfare eshte ITSM
b) DevOps dhe ITSM
8.Agile dhe Scrum
a) Roli i ekipeve multidisiplinare të karakteristikave
9. Automatizimi
a) Automatizimi për dorëzimin e softuerëve.
b) Automatizimi i punëve rutine.
c) Përfitimet e automatizimit të dorëzimit të vazhdueshëm te produktit.
d) Konceptet e automatizimit të dorëzimit të vazhdueshëm.
e) Ndikimi i dorëzimit të vazhdueshëm në performancën e një ekipi DevOps
10. Matja e performances dhe optimizimi
a) Rëndësia e matjes se performances.
b) Nevoja për matje dhe reagime
c) Rëndësia e Feedbackut
d) Marrëdhënia midis matjes se performances dhe përgjegjësisë
e) Veprimet per optibazuar në matjet e performances
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART