Programim ne DevOps

Objektivat e kursit:

Pas përfundimit të këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të : • Shpjegoj menaxherve për rendesin e DevOps. • Përcaktoni dhe diskutoni konceptet kryesore dhe parimet e DevOps. • Renditni dhe shpjegoni përfitimet e biznesit duke perdorur DevOps dhe dorëzimin i vazhdueshëm. • Shpjegoni konceptet e automatizmit të testimeve, automatizimin e infrastrukturës, dhe kompilimin dhe automatizmin e publikimit te aplikacioneve. • Përshkruani si lidhet DevOps me Lean dhe Agile metodologjit. • Rendisni mjetet më të zakonshme dhe të njohura DevOps. • Diskutoni faktorët kritikë të suksesit duke perdorur DevOps

Programi i Kursit

1) Hyrje
Cfare eshte DevOps?
Transformimi Dixhital dhe DevOps
Pse organizatat duhet të perdorin DevOps?
2) Kultura e DevOps
a) Hyrje në kulturën e DevOps:
b) Ndërtimi I ekipeve
c) 3) Elementet kryesore të DevOps
a) Çfarë është një ekip?
b) Zbatimi i një Kulture DevOps
c) Si të ndërtojmë një kulturë DevOps?
4) Organizimi
a) Modelet organizative:
b) Ndikimi i DevOps në Organizatën
c) Struktura tradicionale e ekipeve dhe mbeturinave
5) Arkitektura e DevOps
a) Cfarë është autonomia?
b) Autonomia e Ekipeve
c) Kriteret për ekipet autonome
d) Arkitekturë për DevOps:
e) Qëllimi i Arkitekturës IT.
f) Marrëdhënia midis kompleksitetit dhe cilësisë
g) Arkitektura e Mikro Shërbimeve (MSA) dhe Karakteristikat e saj
6) Proceset
a) Cfarë është jane proceset?
7) DevOps në lidhje me ITSM
a) Cfare eshte ITSM
b) DevOps dhe ITSM
8) Agile dhe Scrum
a) Roli i ekipeve multidisiplinare të karakteristikave
9) Automatizimi
a) Automatizimi për dorëzimin e softuerëve.
b) Automatizimi i punëve rutine.
c) Përfitimet e automatizimit të dorëzimit të vazhdueshëm te produktit.
d) Konceptet e automatizimit të dorëzimit të vazhdueshëm.
e) Ndikimi i dorëzimit të vazhdueshëm në performancën e një ekipi DevOps
10) Matja e performances dhe optimizimi
a) Rëndësia e matjes se performances.
b) Nevoja për matje dhe reagime
c) Rëndësia e Feedbackut
d) Marrëdhënia midis matjes se performances dhe përgjegjësisë
e) Veprimet per optibazuar në matjet e performances
Kursi: Programim ne DevOps
Sasia e oreve: 22.5
Frekuenca : 2-3 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1-2 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
Cdo muaj 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
3 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni