Programim ne WEB (ANGULAR)

Objektivat e kursit:

• Zhvillimi i web aplikacioneve moderne, komplekse dhe responsive ne Angular
• Kuptimi plotësisht i arkitekturës që qëndron pas një aplikacioni Angular dhe si ta përdorim ate, për tu vendosur shpejt si front-end developer
• Krijimi i aplikacione single page application me framework-un me modern qe ekziston

Programi i Kursit

 1. Hyrje në Web
 2. Tipet e te dhenave dhe variablat
 3. Klasat
 4. Interface
 5. Modulet dhe Namespaces
 6. Direktivat
 7. Data Binding
 8. Komponentet
 9. Modulet
 10. Format
 11. Pipes
 12. Services dhe Dependency injection
 13. Routing
 14. Operacionet crud duke perdorur Http Service
 15. Menagimi i gjendejs se aplikacionit me NgRx

Qellimi

Pas përfundimit të këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të :
Te ndërtoni aplikacione mobile per Android, iOS dhe duke përdorur Angular-in
1 Kuptimi i angular-it dhe arkitekturës se tij
2 Afishimi i të dhënave në lista interaktive
3 Ndërtoni i formave dhe vendosni faqe
4 Implementimi i aplikacioneve Single Page Application (SPA)

Kursi: Programim ne Angular
Sasia e oreve: 22.5
Frekuenca : 2-3 Seanca/ Jave
Kohezgjatja e seancave: 90 min
Kohezgjatja e kursit: 1-2 muaj
Orari :Fleksibel
Grupe te vogla: 3-5 persona
Certifikate e Licensuar
SC
01/09/2019 10:00 - 11:30 Ne pritje te formimit te grupeve...
3 Kursant
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

THINK SMART, WORK SMART