S mart Center është Qendra e parë dhe e vetme të Trajnimit Profesional ne Durrës që prej 20 vitesh u vjen në ndihmë profesionistëve, studentëve dhe fëmijëve të shkollës me trajnime profesionale, kurse kompjuteri të avancuara, dhe kurse të gjuhëve te huaja.

Gjithmonë në sinkron me kërkesat e tregut të punës, Smart Center ka mision të përgatis studentë më te aftë dhe të formuar profesionalisht për të ardhmen. Për të përmbushur obligimin tonë, ofrojmë një shumëllojshmeri kursesh përgatitore për studentët e Universiteteve dhe kryesisht në degën e Informatikës.

Programi që ndjekim është i modernizuar dhe përputhet me kurikulen Universitare dhe materialet e kurseve të Informatikes janë perpiluar që të jenë lehtësisht të kuptueshme nga studentët dhe në rakordim me rregulloren e Ministrisë së Arsimit. Që nga viti 1998 që u hap për herë të parë Qendra e Trajnimit Profesional Smart Center në Durrës në kemi krijuar një përvojë te madhe në fushën e mësimdhenjes, kurseve të gjuhëve të huaja dhe trajnime profesionale dhe kemi arritur të kuptojmë më së miri nevojat e studentëve dhe profesionistëve dhe të ofrojmë eksperiencën tonë shumëvjeçare në mënyrën më efikase të mundshme!

Ejani tek Smart Center në Qendrën e Durrësit dhe merrni dije për të shkëlqyer!

Trajnime përgatitore Universitare Informatike

THINK SMART, WORK SMART