Smart Center është Qendra e parë e Trajnimit Profesional ne Durrës që prej 20 vitesh u vjen në ndihmë profesionistëve, studentëve dhe nxenesve me trajnime profesionale, trajnime informatike, kurse kompjuteri të avancuara, kurse shkollore dhe kurse të gjuhëve te huaja. Gjithmonë në sinkron me kërkesat e tregut të punës, Smart Center ka mision të përgatise kursante më te aftë dhe të formuar profesionalisht për të ardhmen. Për të përmbushur misionin tonë, ofrojmë një shumëllojshmeri kursesh përgatitore për studentët e Universiteteve kryesisht në degët IT, Informatikë, Inxhinieri, Ekonomi. Programet që ndjekim jane bashkekohore dhe përputhen me kurrikulen universitare; materialet e kurseve të Informatikes janë perpiluar që të jenë lehtësisht të kuptueshme nga studentët dhe në rakordim me rregulloren e Ministrisë së Arsimit. Që nga viti 1998 që u hap për herë të parë Qendra e Trajnimit Profesional Smart Center në Durrës në kemi krijuar një përvojë te madhe në fushën e mësimdhenjes, kurseve të gjuhëve të huaja dhe trajnime profesionale dhe kemi arritur të kuptojmë më së miri nevojat e studentëve dhe profesionistëve dhe të ofrojmë eksperiencën tonë shumëvjeçare në mënyrën më efikase të mundshme! Ne vitin 2020 Smart Center operon edhe ne Tirane ne qender te zones se biznesit duke ofruar sherbimet e veta pas nje pervoje me se njezet vjecare! Sot Smart Center operon edhe ONLINE per te gjitha kurset dhe trajnimet! THINK SMART WORK SMART!

Trajnime përgatitore Universitare Informatike

THINK SMART, WORK SMART