Turqisht

Objektivi: Në fund të kursit kursantët të përvetësojnë rregullat gramatikore, semantike, fonetike, ortografike si dhe pasurimin e fjalorit në nivelin fillestar të Turqishtes.


Temat e Kursit:


1. Alfabeti, Përshëndetjet
2. Përemrat vetorë, Përemrat Pronorë, Prapashtesat e pronësisë
3. Sendet personale, Numrat
4. Përemrat dëftorë, Shumësi i emrave, Mënyra urdhërore
5. Ditët e javës, Muajt, Stinët, Disa ndajfolje kohe.
6. Përemrat pyetës, Folja jam në kohën e tashme.
7. Objektet e shtëpisë, Orientimi
8. Rrethanorët e Vendit, Grupet emërore.
9. Shtet, gjuhët, kombësitë
10. Koha e tashme(present continous(
11. Familja
12. Profesionet, punët që ata bëjnë.
13. Ora, Rasa kallzore, Rasa drejtimore
14. Koha e ardhme
15. Frutat dhe perimet, Të bëjmë Pazar, Koha e shkuar.
16. Ushqimet, pijet, Foljet e përdoruara për to.
17. Folja jam në kohën e shkuar, Rasa Rrjedhore, Përemrat e pacaktuar.
18. Koha e tashme(Present simple).
19. Ushqime tradicionale Turke. Në restorant
20. Veshjet, ngjyrat.
TESTIM
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART