Kurs Italisht

Qellimi

Niveli fillestar vendos kursantin ne linje me njohurite baze gramatikore edhe te fjalorit, per t-u dhene mundesine e autonomise ne te ardhmen. Libri I teksit eshte progetto italiano, I cili do te shoqerohet me materiale shtese, qe synojne te rrisin konceptimin e gjuhes nga ana e kursantit. Seancat e mesimdhenies do te zhvillohen ne forme qe te zhvillohen aftesite e kursantit ne lexim, shkrim, gramatik dhe rrjedhshmeri ne te folur, duke interaguar ne lektorin. Seanca e parafundit e cdo niveli do te perbehet nga nje testim per njohurite e nderrmarra gjate seancave parardhese.

Programi Lendes A1

1. Prezantim me gjuhen italiane dhe fjalorin e perditeshem *numerat, stinet, ditet e javes, muajt)
2. Nyjet edhe rregullat e formimit te numerit shumes
3. Dialoge dhe koha e foljes indicativo presente
4. Ushtrime per Kohen e foljes dhe fjalor i ri
5. Parafoljet te thjeshta dhe ushtrime perkatese
6. Parafoljet e nyjezuara dhe ushtrime perkatese
7. Dialoge dhe fjalor i ri
8. Koha e foljes *passato prossimo* dhe paradigma e foljeve te parregullta ne participio passato
9. Ushtrime permbledhese dhe fjalor i ri
10. Struktura e koheve te foljeve *futuro semplice* dhe *futuro anteriore*

Programi Lendes A2

1. Dialoge dhe diferenca midis peremrave dhe mbiemrave pronor
2. Ushtrime per shpjegimin e mesimit paradhenes dhe fjalor I ri
3. Koha foljes imperfetto dhe ushtrime
4. menyra *imperativo* - folje te rregullta dhe te parregullta
5. dialoge dhe fjalor I ri
6. menyra *congiuntivo * koha presente
7. fjalor I ri dhe ushtrime permbledhese te dy niveleve fillestar
8. peremrat direkte dhe indirekte

Smart Center ndodhet në qendër të zonës së biznesit në Durrës në katin II të Pallatit 452, përballë Drejtorisë së Tatimeve, në rrugen Egnatia.

Think Smart! Work Smart! EJANI TEK SMART CENTER!

Kurs ITALISHT Për Të Rritur - Metoda Progetto Italiano 1

Temat që trajtohen në kurs:

  • Il genere del nome
  • Gli articoli determinative
  • Gli articoli indeterminativi
  • Il presente indicativo Verbi regolari
  • Il presente indicativo Verbi irregolari
  • Le preposizioni Semplici/ Articolate
  • Il futuro Semplice
  • Il futuro Composto
  • Il Passato Prossimo

Qellimi i Kursit

Çdo kursant ne fund te kursit arrin te komunikoje, te kryeje nje bashkebisedim pa veshtiresi. Te jape informacione per adresa ose vendodhje; informacione personale ose mbi te tjeret; Te beje ftesa dhe ti pranoje ose ti refuzoje, te shkruaje nje leter ose te flase rreth pushimeve/ punes etj.

THINK SMART, WORK SMART
WhatsApp Na Kontaktoni