Kurs Italisht Qellimi
Niveli fillestar vendos kursantin ne linje me njohurite baze gramatikore edhe te fjalorit, per t-u dhene mundesine e autonomise ne te ardhmen. Libri I teksit eshte progetto italiano, I cili do te shoqerohet me materiale shtese, qe synojne te rrisin konceptimin e gjuhes nga ana e kursantit. Seancat e mesimdhenies do te zhvillohen ne forme qe te zhvillohen aftesite e kursantit ne lexim, shkrim, gramatik dhe rrjedhshmeri ne te folur, duke interaguar ne lektorin. Seanca e parafundit e cdo niveli do te perbehet nga nje testim per njohurite e nderrmarra gjate seancave parardhese.


Programi Lendes A1
1. Prezantim me gjuhen italiane dhe fjalorin e perditeshem *numerat, stinet, ditet e javes, muajt)
2. Nyjet edhe rregullat e formimit te numerit shumes
3. Dialoge dhe koha e foljes indicativo presente
4. Ushtrime per Kohen e foljes dhe fjalor i ri
5. Parafoljet te thjeshta dhe ushtrime perkatese
6. Parafoljet e nyjezuara dhe ushtrime perkatese
7. Dialoge dhe fjalor i ri
8. Koha e foljes *passato prossimo* dhe paradigma e foljeve te parregullta ne participio passato
9. Ushtrime permbledhese dhe fjalor i ri
10. Struktura e koheve te foljeve *futuro semplice* dhe *futuro anteriore*
Programi Lendes A2
1. Dialoge dhe diferenca midis peremrave dhe mbiemrave pronor
2. Ushtrime per shpjegimin e mesimit paradhenes dhe fjalor I ri
3. Koha foljes imperfetto dhe ushtrim
4. menyra *imperativo* - folje te rregullta dhe te parregullta
5. dialoge dhe fjalor I ri
6. menyra *congiuntivo * koha presente
7. fjalor I ri dhe ushtrime permbledhese te dy niveleve fillestar
8. peremrat direkte dhe indirekte
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!
EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART