Kursi :Anglisht A 1 Objektivi:
Ky nivel ndihmon audiencën për të thelluar njohuritë bazë në kurrikulën e re duke ndjekur udhëzimet e thjeshta të dhëna nga mësuesi për të realizuar një veprim që kërkohet pyet dhe përgjigjet lidhur me tematika nga jeta e përditshme, me fjalë të shkëputura dhe fjali të shkurtra duke zgjidhur ushtrimin e dhëne. Gërshetimi i të folurit dhe të shkruarit ndihmon për mësimin e komunikimit bazë.
Audienca:
Një audiencë e gjerë që mund të fillojë tek fëmijët e moshës shtatë vjec , të rinj që dëshirojnë të punësohen në call center , përfshirë individë që kanë pasion dhe dëshire për të mësuar gjuhën gjermane,por edhe për marrëdhenie pune apo qëllime akademike.
TEMAT MESIMORE :
1. Përshendetje dhe prezantime.
2. Përshkrimi i pamjes fizike vetjake dhe anëtarve të familjes.
3. Koha e tashme, zgjedhimi i foljeve bazë “jam” dhe “kam”.
4. Ditët e javës.
5. Muajt e vitit.
6. Numrat,
7. Ora .
8. Zgjedhimi foljes “mundem”.
9. Provim .
10. Emrat e kafshëve.
11. Përshkrimi i motit.
12. Koha e tashme e vazhduar.
13. Prezantim përpara klasës i posterave të ndryshëm.
14. Provim .
KURSI: ANGLISHT – PERGATITJE PER MBROJTJEN E PROVIMIT NDERKOMBETARE IELTS
Objektivat:
Te ndihmoje audiencen te pervetesoje teknikat e duhura te seciles aftesi (shkrim,lexim,degjim,i folur) ne menyre te tille qe te aftesohet per t’iu pergjigjur pyetjeve te testit sakte dhe pa tejkaluar limitin kohor te caktuar..
Audienca:
Cdo maturant qe kerkon te ndjeke studimet e larta brenda dhe jashte vendit, cdo i ri qe kerkon te ndjeke studimet pasuniversitare brenda dhe jashte vendit apo cdo mesues/individ tjeter qe per nje arritje te caktuar i nevojitet certifiakta IELTS si tregues i nivelit te tij te gjuhes angleze.
TEMAT:
1.Prezantim mbi IELTS ( menyra e zhvillimit te testit, qendra e zhvillimit, kerkesat specifike etj.).
2.Prezantim i teknikave te te lexuarit.
3.Punim praktik i kater teksteve te ndryshme per te vene ne zbatim teknikat e mesuara.
4.Prezantim i teknikave te te shkruarit te eseve, letrave formale/joformale, analizave teknike te grafikeve ne rast se IELTS eshte i formatit Akademik dhe jo i
Pergjithshem.
5.Njohja me teknikat e te te degjuarit. Ushtrime me degjim sipas modelit IELTS.
6. Fjalor: liste sinonimesh dhe antonimesh dhe fjali te perifrazuara.
7.Simulim te Speaking Session.
8.Permbledhje dhe kontroll per te kater seksionet e IELTS.
TESTIM FINAL
Smart Center ështëQendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!
EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART