Kurs ne Laravel


Objektivi: Në përfundim të programit synohet që pjesëmarrësit të aftësohen në përgatitjen e sistemit dhe instalimit të LARAVEL. Ndërtimin e një websiti dhe një aplikacioni tip blog, autentifikimin dhe kontrollin e aksesit. Finalizimi dhe Lancimi i një projekti në server online i aplikacionit me Laravel.
Audienca: Të gjithë studentët e Teknologjisë së Informacionit që duan të thellojnë njohuritë e tyre praktike dhe të aftësohen për një karrierë më të sigurtë për tregun e punës. Profesionistë të fushës që synojnë të arrijnë një punë më të paguar.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Prezantimi, setup dhe instalimi i Laravel
2. Basic routing & controllers
3. Blade Templating & Compiling Assets
4. Models & Database Migrations
5. Fetching Data With Eloquent
6. Forms & Saving Data
7. Edit & Delete Data, User Authentication
8. Model Relationships, Access Control
9. File Uploading & Finishing Up
10. Deploy Laravel To Shared Hosting
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT FINAL

Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!

EJA TEK SMART CENTER

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART