KURSI: TRAJNIM PROFESIONAL MBI PAKETEN OFFICE (Beginner)
Objektivi:
Njohja dhe perdorimi ne nivelin Fillestar i programeve kompjuterike te paketes Office; te programit Windows per menaxhimin e desktop-it, programit Word per pergatitjen e dokumentave te thjeshta, programit PowerPoint per krijimin e nje prezantimi te thjeshte, programit Excel per pergatitjen dhe perpunimin e tabelave, grafikeve e funksioneve te thjeshta.
Audienca:
Nxenes, llogaritare, operatore, agjente, arketare, sipermarres, stazhieret - persona te lidhur me rregjistrimin e te dhenave ne biznes.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1.Hyrje ne programet kompjuterike; ndertimi i desktopit.
2.Programi Word, ndertimi dhe ruajtja e nje dokumenti tekst.
3.Korrektimi i nje dokumenti tekst, kopjimi dhe zhvendosja.
4.Formatimi i dokumentit ne Word, pergatitja per shtyp.
5.Programi Powerpoint, ndertimi dhe ruajtja e nje prezantimi.
6.Dizajni dhe animimi i thjeshte i slajdevene Powerpoint.
7.Programi Excel, ndertimi i tabelave te thjeshta.
8.Formatimi i tabelave ne Excel, pergatitja per shtyp, ndertimi i grafikeve.
9.Perdorimi i formulave te thjeshta ne tabela ekonomike.
10.Përdorimi i funksioneve te thjeshte ne tabelat Excel.
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme
! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.