TRAJNIM PROFESIONAL MBI PAKETEN OFFICE (Advanced)


Objektivi:
Thellimi i perdorimit ne nivelin e avancuar te programeve kompjuterike te paketes Office ne zyren dixhitale; programit Word per pergatitjen e dokumentave te rafinuara, programit PowerPoint per krijimin e nje prezantimi te avancuar, programit Publisher per pergatitjen e publikimeve te zyres, programit Excel per pergatitjen dhe perpunimin e tabelave, grafikeve e funksioneve te avancuara.
Audienca:
Ekonomiste te rinj, studente, nxenes, sipermarres, stazhieret - persona te lidhur me ekonomine e biznesin.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Programi Word, ndertimi, ruajtja ne formate te ndryshem, formatimi e nje dokumenti tekst, pergatitja per shtyp.
2. Shtimi i objekteve ne nje dokument tekst; tabela, grafike, imazhe, skema.
3. Strukturimi i nje dokumenti ne Word, dizajni.
4. Programi Powerpoint, ndertimi i prezantimeve me objete, forma, skema.
5. Dizajni dhe animimi i avancuar i slajdeve ne Powerpoint.
6. Programi Publisher dhe krijimi i publikimeve te zyres.
7. Programi Excel, ndertimi i tabelave ekonomike dhe formulat ne excel.
8. Ndertimi i tabelave statistikore, analiza grafike e te dhenave ne excel.
9. Perdorimi i funksioneve llogjike, matematikore ne tabela statistikore.
10. Sortimi, filtrimi i avancuar dhe nenshumat ne tabelat Excel.
TESTIM
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!
EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART