TRAJNIM INXHINIERIK AUTOCAD 3D
Objektivi: ftësimi në komandat më themelore për të arritur më tej në një përgatitje të plotë në përdorimin e komandave të vizatimit dhe modelimit 3D. Kursi do ti mundësojë pjesmarrësëve të mësojnë mënyrën më korrekte për përdorimin e programit CAD dhe njohuritë e duhura për të vizatuar, modifikuar, realizuar trupa ne 3D edhe të krijojë modele dhe objekte të personalizuara. Finalizimi i një projekti konkret në përfundim të programit.
Audienca:
Studente,Inxhinierë, Arkitektë dhe të apasionuarit ndaj krijimtarisë dhe teknologjisë. Maturantë që synojnë të vazhdojne studimet në degët e Universitetit Politeknik te Tiranës. Profesionistë të fushës të cilët synojnë të përvetësojnë këtë program kompjuterik për të arritur një punë më të paguar.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në modelimin. Orientimi në hapësirën 3-Dimensionale. Konceptet bazë dhe terminologjia e CAD_3D
2. Sistemimi i ndërfaqes 3D. Toolbarët Vieë, Visual Styles dhe Modeling
3. Shpjegim i komandave që shërbejnë për krijimin e elementeve volumorë primitivë - Box, Ëedge, Cylinder, Cone,Sphere (Toolbari Modeling).
4. Sistemikoordinativ i përcaktuar nga përdoruesi (UCS) & Hyrje në komandën Slice
5. Operimi i komandave fillet dhe chamfer në brinjët e objekteve 3D.XREF Lidhja e referencave të jashtme në Vizatimet e AutoCAD. Lidhja e Vizatimeve 2D si referenca për realizimin e Modeleve 3D.
6. Aplikimi i kombinuar i komandave të bllokut modeling dhe atyre të bllokut UCS për realizimin fasadave arkitektonike dhe elementeve të veçantë arkitektonik
7. Komandat Imprint, Separate, Shell, Surface, Netëork. Toolbari Surface Creation. Draftimi me 3D Polyline në modelin hapsinor të AutoCAD.Komada për krijimin e sipërfaqeve komplekse të cilat përthyhen në më shumë se një plan EdgeSurf
8. Revolve, Sëeep, Section dhehelix (në funksion për 3D). Krijimi përkatësisht i objekteve 3D me anë të rrotullimit të një profile ndaj një aksi
9. Filtrat e selektimit në AutoCAD. Selektimi i vertekseve, brinjëve apo vetëm i sipërfaqeve për të lejuar editimin e tyre.
10. Krijimi i Vizatimeve teknike të modelit me komandën Base. Vizatimi i shkallëve helikoidale në 3D
NDËRTIMI I NJË PROJEKTI
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT FINAL
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme!
EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART