TRAJNIM INFORMATIK ANGULAR
Objektivi:
Zhvillimi i web aplikacioneve moderne, komplekse dhe responsive ne Angular, Kuptimi plotësisht i arkitekturës që qëndron pas një aplikacioni Angular dhe si ta
përdorim ate, për t'u vendosur shpejt si front-end developer. Ndërtimi i aplikacioneve single page application me frameëork-un me modern që ekziston. Kuptimii angular-it dhe arkitekturës se tijë, implementimi i aplikacioneve Single Page Application (SPA).
Audienca:
Ky trajnim është dizajnuar për të gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë Angular. U referohet zhvilluesve dhe arkitektëve te software-ve që duan të përdorin
Angular për linjën e tyre të aplikacioneve. Gjithashu u referohet zhvilluesve që duan te futen në zhvillimin e front end. Audienca duhet që të ketë një njohuri rreth porgramimit të orientuar drejt objekteve dhe koncepteve kryesore të programimit.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Hyrje në TypeScript
2. Hyrje në Angular
3. Template, Interpolation, dhe Direktivat
4. Data Binding & Pipes
5. Më shumë rreth Komponentëve
6. Serviset dhe Dependency Injection
7. Forms (formularët)
8. Marrja e të dhënave me HTTP
9. Navigation & Routing
10. Modulet ne Angular
TEST
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT CMS
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh,ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.
 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojë menjëherë për më shumë informacion.

    THINK SMART, WORK SMART