Smart Center TrajnimeSmart Center Trajnim & Punësim & Zhvillim Web themeluar në 1998, ndodhet në qender të zones së biznesit në Durres dhe në Tirane. Në përputhje me kerkesat e tregut të punës me nje staf vizionar ofron mirësi, qytetari, bashkepunim e profesionalizëm trajnime profesionale në fushën e IT, informatizimit të biznesit, kurse inxhinjerike dhe ekonomike, ndërmjetesime në tregun e punës si dhe ndertim & zhvillim të prezencës Web të bizneseve
Think smart - Work smart!

Regjistrohu ne Akademite

Akademia e Graphic Design

Akademia e Kodimit

Akademia Web

Akademia e Marketingut

Akademia Biznesit & Teknologjise

Trajnime Profesionale


Trajnime Informatike

PROGRAMIME

HYRJE NE PROGRAMIM ALGORITMIKE
PROGRAMIM NE C+
PROGRAMIM NE C
PROGRAMIM NE JAVA
PROGRAMIM I ORIENTUAR ME OBJEKTE

PROGRAMIME

PROGRAMIM NE WEB PROGRAMIM MOBILE PROGRAMIM NE LARAVEL PROGRAMIM NE ANGULAR PROGRAMIM NE PYTHON

TRAJNIME NE IT

MARKETING DIXHITAL
DATABAZE SQL
E-COMMERCE
STATISTIKE SPSS
MATLAB

TRAJNIME NE IT

STRUKTURE TE DHENASH
LLOGJIKE KOMPJUTERIKE
RRJETA KOMPJUTERIKE
ARKITEKTURE KOMPJUTERI
THINK SMART, WORK SMART