KURSI: GRAPHIC DESIGN
Objektivi:
Thellimi i njohurive në programet bazë për Graphic Design si Photoshop, Ilustrator &Indesign, me qëllim parapërgatitjen për tregun e punës për këtë profesion dhe implementimi në praktike i njohurive të marra.
Audienca:
Studentët e artit, studentët e artitektures, menaxherët e marketingut- aspirantët e ardhshëm që kërkojnë të punojnë në marketing, studentët, persona të lidhur me brandimin e kompanisë, të apasionuarit ndaj krijimtarisë dhe teknologjisë.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Cfarë është Dizajni grafik ?
2. Funksionet e Dizajnit grafik
3. Adobe Photoshop – përdorimet e tij
4.Prezantimi i Interface Photoshop
• Layer Panel
• Selektimi në Photoshop
• Ushtrime: Krijimi i një imazhi nga kombinimi i dy fotove.
• Photoshop Filters
5.Shtimi dhe editimi i tekstit Retushim i fotove
• Ushtrime: Rregullimi i një fotoje të vjetër
6. Adobe Illustrator– përdorimet e tij
• Prezantimi i Interface Artboards
• Krijimi dhe editimi i formave, ngjyrave
• Teksti
• Ushtrime: Krijim i formave & Konceptimi i një logo-je
7.Procesi i krijimit: Logo, Kartëvizitë, Broshurë
• Ushtrime: Krijimi i një logo-je, kartëvizite, broshure
8.Adobe Indesign – perdorimet e tij
• Prezantimi i Interface Layout
• Kornizat dhe objektet Teksti & formatimi i tij
• Ushtrime:Krijimi i një dokumenti duke përdorur elementët e mësuar
9.Ngjyrat në indesign Transparenca
• Si të ruajmë një dokument në Indesign
• Ushtrime: Krijimi i një reviste me tekst + imazhe
10.Portofolio – Krijimi dhe rendesia
KRIJIMI I PORTOFOLIOS
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART