TRAJNIM INXHINIERIK AUTOCAD 2D
Objektivi: Thellimi i njohurive në këtë program me qëllim parapërgatitjen për tregun e punës për këtë profesion dhe implementimi në praktike i njohurive të marra.Realizimi I vizatimeve duke përdorur shumicën e mjeteve që ofron AutoCAD dhe modifikimin e vizatimeve 2D duke përdorur shtresat (layers)dhe mjete të tjera. Finalizimi i një projekti personal dhe printimin e në shkallën e kërkuar.
Audienca: Studentët e artit, studentët e artitekturës, inxhinierive dhe të apasionuarit ndaj krijimtarisë dhe teknologjisë. Maturantë që synojnë të vazhdojnë studimet në degët e Universitetit Politeknik të Tiranës, studentë të cilët studiojnë në degët e arkitektures, inxhinierisë së ndërtimit, profesionistë të fushave të ndryshme të cilëve u kërkohet në punë të përvetësojnë këtë program kompjuterik.
TEMAT E TRAJNIMIT:
1. Ndërfaqja dhe Terminologjia
2. Vizatimi, fshirja, kufizimet dhe ndihmat
3. Komandat Save, Exit, Open
4. Linjat, Koordinatat dhe Rrathët
5. Snap, Arc, Donut dhe Ellipse
6. Fillet, Chamfer, Offset, Extend,Trim, Copy, Move dhe Rotate
7. Shtresat(Layers): Organizimi dhe ndarja e informacionit në vizatim
8. Përdorimi I teksteve, dimensionimit, shkallës dhe printimit
9. Menaxhimi I skedarëve (Blloku Standard) & Modifikimet (BllokuModify)
10. Teksti dhe dimensionimi (Blloku Inquiry,Dimension,Measurement Tools)
TEST
WORKSHOP - PREZANTIM I PROJEKTIT TE KURSIT
Smart Center është Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


    THINK SMART, WORK SMART