Kurs trajnimi për programet AutoCAD 2D/3D
& Visual Studio

Hyrje

Ky trajnim i dedikohet studentëve të cilët kanë njohuri solide për komandat në 2D të AutoCADit e që gjithashtu ju nevoitet përdorimi koncepteve dhe metodave të 3D modelimit. Kursi i trajnimit ofron bazat e të mësuarit të 3Dmodelimit dhe hulumton veçoritë kryesore të hapsirës punuese të 3D modelimit të avancuar në programin AutoCAD.

Programi AutoCAD 2D

  1. Blloku i komandave të vizatimit
  2. Blloku i komandave të modifikimit
  3. Blloku i komandave të dimensionit
  4. Blloku i komandave të layers
  5. Blloku i komandave të editimeve
  6. Blloku i komandave të printimit
Tema_1: Hyrje në modelimin 3D
Tema_2: Sistemimi i ndërfaqes 3D.
Tema_3: Shpjegimi për komandat
Tema_4: Sistemi koordinativ i përcaktuar nga përdoruesi (UCS).
Tema_5: Vazhdim Komanda Slice. Komandat e avancuara të modelimit 3D
Tema_6: Përdorimi i versioneve të përshtatura për 3D
Tema_7: Komandat Imprint, Separate, Shell, Surface, Network. Toolbari Surface Creation.
Tema_8: Komandat Revolve, Sweep, Section dhe helix (në funksion për 3D).
Tema_9: Filtrat e selektimit në AutoCAD.
Tema_10: Krijimi i Vizatimeve teknike të modelit me komandën Base.
Smart Center është e para dhe e vetme Qendër Trajnimi Profesional në Durrës që prej 20 vitesh, ofron kurse dhe trajnime profesionale bashkëkohore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës, kërkesat e studenteve dhe kërkesat e prindërve që kërkojne më të mirën për fëmijet e tyre.

 

Regjistrohu TANI!

Shto dijen dhe aftësitë e tua për një të ardhme të suksesshme! EJA TEK SMART CENTER!

Plotëso formën e regjistrimit në kursin/trajnimin e dëshiruar dhe ne do t'ju kontakojmë menjëherë për më shumë informacion.


[recaptcha size:normal]
THINK SMART, WORK SMART