ANGLISHT PËR FËMIJË

Metoda Spark 1

Temat që trajtohen në kurs:

 • Starter Lesson One
 • Reading - Students around the world
 • Grammar - The Verb ” to be”
 • Monstertrackers!
 • Personal things
 • Grammar - “ have got”
 • Reading - Unusual buildings
 • Landmarks in my country
 • Across the curriculum
 • Great animals.

Qellimi i Kursit

Zhvillimi i aftësive në të folur, dëgjuar, lexuar dhe shkruar tekste të llojeve të ndryshme. Përdorimi i gjuhës dhe mjeteve të saj në varësi të situatës dhe qëllimit që kanë nxënësit si dhe kuptimi, analiza dhe vlerësimi i informacioneve në situata të caktuara.

ANGLISHT PËR FËMIJË

Metoda Fairyland 3 & Fairyland 4

Temat që trajtohen në kurs:

 • Time for school
 • Troll Tales
 • My family
 • It´s my job
 • At the toyshop
 • Happy birthday
 • In the old house
 • Talent show
 • My new clothes

Qellimi i Kursit

Janë në gjëndje te tregojne nje tregim të shkurtër në njërën nga format shprehëse (me gojë, me shkrim, vizatim etj.); Te pyes dhe te përgjigjet për emrin , moshën, pjesëtarët e familjes etj.; Te shkruaj fjalë të shkëputura që identifikojnë figura të ndryshme; Te identifikoj personazhet kryesore të një tregimi kur ndihmohet nga figurat dhe animacioni; Te shpreh me gojë dhe me shkrim fjali të thjeshta në gjuhën e huaj dhe i përkthen në gjuhën amtare; Te shkruaj një kartolinë të shkurtër e të thjeshtë urimi; Te përgatis postera të thjeshtë me vizatime dhe fjalë të shkëputura përshkruese për mjedisin, jetën në shkollë dhe familje; Te gjej të përbashkëtat dhe ndryshimet ndërmjet figurave,personazheve në një tregim shumë të thjeshtë;


Për më shumë informacion ju mund të na kontaktoni duke klikuar këtu.

 

OFERTA PËR FËMIJË 6-15 VJEÇ


Për fëmijët nga mosha 6 e deri në 15 vjeç Smart Center ofron kurse me çmime të reduktuara!

Për fëmijët nga mosha 6 e deri në 15 vjeç Smart Center ofron kurse me çmime të reduktuara!


Kurse dhe Trajnime Përgatitje për Olimpiada Kurse Kompjuteri Kurse për Kitarë

THINK SMART, WORK SMART